Prawo rzeczowe

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawą w obrocie nieruchomościami, obejmującą w szczególności analizę stanu nieruchomości pod kątem obciążeń prawami na rzecz osób trzecich oraz roszczeń. Reprezentujemy Klientów w negocjacjach, przygotowujemy projekty umów i inne dokumenty, w tym dokumenty do Wydziału Ksiąg Wieczystych. Nadto prowadzimy postepowania sądowe w zakresie nieruchomości, w tym o zasiedzenie, ustanowienie służebności oraz o wydanie bądź zaprzestanie korzystania z rzeczy.

TOP