Katarzyna Szydło

aplikant adwokacki, absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół prawa cywilnego, z uwzględnieniem prawa rodzinnego i opiekuńczego. Zawodowo zajmuje się także sprawami karnymi oraz gospodarczymi.

TOP