Dariusz Paprocki

prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów oraz prawa obrotu papierami wartościowymi. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie funkcjonowania organów spółek handlowych, zdobyte na stanowisku dyrektora biura zarządu w dwóch spółkach publicznych oraz w ramach członkostwa w radach nadzorczych. Ekspert w zakresie procedury FIDIC, od wielu lat doradza klientom przy znaczących inwestycjach budowlanych, w tym w procedurze zgłaszania roszczeń.

TOP