Anna Kandora

kierownik ds. administracyjno-prawnych, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Prawa i Administracji – kierunek administracja. Związana z kancelarią od wielu lat. Specjalizuje się w obsłudze administracyjnej i kadrowej, zarówno kancelarii adwokackich, jak i spółek kapitałowych. Doskonale porusza się w tematyce prowadzenia egzekucji komorniczych. Jest dużym wsparciem dla zespołu prawniczego pod kątem przygotowywania pozwów oraz w kontaktach z organami administracji, w tym sądami i organami skarbowymi. Posługuje się językiem angielskim.

TOP