Andrzej Rusecki

Andrzej Rusecki

wspólnik,  od wielu lat praktykuje jako adwokat (od 2003 roku) oraz doradca podatkowy (od 1998 roku). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, handlowego, podatkowego, budowlanego oraz karnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw karno-skarbowych. Posiada bogate doświadczenie procesowe. Z powodzeniem uczestniczył w wielu znaczących projektach dotyczących nabywania, łączenia, podziału i przekształceń spółek prawa handlowego oraz wprowadzania ich do obrotu giełdowego. Świadczył usługi pomocy prawnej podczas realizacji szeregu skomplikowanych inwestycji budowlanych, w tym realizowanych w ramach zamówień publicznych oraz w oparciu o procedury FIDIC. Posiada szerokie doświadczenie w sprawach z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego (jest autorem jednego z pierwszych w Polsce wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego na gruncie przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne). Włada językiem angielskim.

TOP