Aleksandra Manderla

Aleksandra Manderla

wspólnik, adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Szkoły Prawa Amerykańskiego – The Catholic University of America, Columbus School of Law w Waszyngtonie oraz studiów podyplomowych z prawa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem obrotu nieruchomościami, prawa autorskiego, medycznego oraz rodzinnego. Od wielu lat pozostaje pełnomocnikiem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, a także prowadzi postępowania sądowe dotyczące błędów lekarskich. Wielokrotnie reprezentowała swoich klientów w sporach sądowych w Polsce oraz za granicą, a także przed Komisją Regulacyjną do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Warszawie. Obsługuje klientów obcojęzycznych, m.in. w zakresie żądań dotyczących zwrotu dziecka w trybie Konwencji Haskiej, władzy rodzicielskiej, kontaktów, świadczeń alimentacyjnych oraz rozwodów. Posługuje się językiem angielskim i francuskim.

TOP