Hello World!

Szanowni Państwo,

Kancelarię Adwokacką RBM Rusecki, Manderla, Nowosadzki Spółka komandytowa tworzą osoby o wysokich kwalifikacjach oraz odpowiednich predyspozycjach. Pozwala nam to świadczyć usługi pomocy prawnej na najwyższym poziomie, uwzględniającym zarówno zagadnienia prawne, jak i uwarunkowania praktyczne. Łączymy kreatywność ze sprawdzonymi rozwiązaniami. Satysfakcja naszych Klientów jest dla nas podstawowym i priorytetowym celem, do którego dążymy każdego dnia. Lojalność, partnerstwo oraz indywidualne podejście do Klienta gwarantują, iż każdą sprawę prowadzimy z zaangażowaniem i należytą uwagą. Największym naszym sukcesem niezmiennie pozostają zaufanie oraz długoletnia współpraca z wieloma Klientami.

Zaufanie to podstawa

NASZ ZESPÓŁ TWORZĄ OSOBY O WYSOKICH KWALIFIKACJACH
ORAZ DYSPONUJĄCE BOGATYM DOŚWIADCZENIEM

ANDRZEJ RUSECKI

ALEKSANDRA MANDERLA

WOJCIECH NOWOSADZKI

DARIUSZ PAPROCKI

KATARZYNA SZYDŁO
ANNA KANDORA
MARZENA KOMASARA-GRZANKA

Kochamy to, co robimy

Zespół Kancelarii wspierał Klientów przy realizacji szeregu znaczących projektów.

Kancelaria świadczy usługi pomocy prawnej zarówno dla podmiotów gospodarczych, w tym spółek notowanych na GPW S.A. w Warszawie, jak i osób fizycznych. Koncentrujemy się na aktywnym definiowaniu potrzeb Klienta, a następnie wdrażaniu założonych celów. Wiemy, jak zagwarantować Klientom maksymalne bezpieczeństwo prawne nawet w trakcie skomplikowanych procesów inwestycyjnych obarczonych dużym ryzykiem kontraktowym. Zapewniamy profesjonalną oraz kompleksową obsługę prawną w obszarach prawa cywilnego, handlowego, podatkowego, własności intelektualnej i przemysłowej, karnego (w tym karno-skarbowego) oraz prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Doradzaliśmy naszym Klientom przy przekształceniach, nabyciu innych podmiotów, optymalizacji podatkowej, likwidacji i podziale spółek, jak i przygotowaniu dokumentów przetargowych.

Posiadamy szerokie doświadczenie w realizacji znaczących inwestycji i złożonych projektów. Na bieżąco, w sposób kompleksowy, obsługiwaliśmy duże inwestycje budowlane świadcząc usługi na rzecz generalnych wykonawców oraz podwykonawców. Nasza specjalizacja oraz wiedza w zakresie trybu wnoszenia roszczeń w ramach prawa zamówień publicznych oraz procedury FIDIC niejednokrotnie pozwoliły na skuteczne ich wyegzekwowanie.

...I WIEMY CO ROBIMY

BUDOWA ODCINKÓW AUTOSTRAD
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH
MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ
BUDOWA OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
BUDOWA CENTRÓW HANDLOWO - USŁUGOWYCH
REALIZACJA INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH
REALIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH
REALIZACJA BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH

W zakresie obsługi przedsiębiorców zapewniamy stałe i kompleksowe doradztwo prawne od chwili wprowadzania podmiotu gospodarczego na rynek. Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, niezależnie od formy organizacyjno prawnej, tj. podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych. Zakres usług Kancelarii obejmuje obsługę korporacyjną oraz reprezentację podmiotu przed osobami trzecimi, sądami oraz organami administracji.

W ramach obsługi Klientów indywidualnych – nieprowadzących działalności gospodarczej, oferujemy w szczególności: udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, sporządzanie pism i innych dokumentów, opiniowanie umów; reprezentację przed urzędami i innymi osobami fizycznymi i prawnymi, reprezentację przed sądami w postępowaniach cywilnych, administracyjnych i karnych.

Natychmiast reagujemy na potrzeby Klienta i gdy wymaga tego dobro naszych Klientów pozostajemy do dyspozycji w każdym czasie. Dewizą Kancelarii niezmiennie pozostają lojalność wobec Klienta oraz zapewnienie mu wsparcia w każdej sytuacji.
adwokat Andrzej Rusecki:
postępowania restrukturyzacyjne; postępowania podatkowe, karnoskarbowe, postępowania gospodarcze, obsługa inwestycji budowlanych
adwokat Aleksandra Manderla:
postępowania w sprawach rodzinnych, spadkowych; postępowania w sprawach błędów lekarskich; prawo autorskie
Tworzymy zgrany i profesjonalny zespół. Nie boimy się wyzwań. Potrafimy działać pod presją czasu.

Kancelaria Adwokacka RBM Rusecki, Manderla, Nowosadzki sp. k.
ul. Wierzbowa 18, 40-169 Katowice
32 258 83 18
32 350 10 21
sekretariat@kancelariarbm.pl
NIP: 9542749242
Nr rachunku: 87 1060 0076 0000 3380 0017 7104

Budynek RBM
TOP